Дәрдемәнд шигырьләре

Мачы

Мачы

Мачы, мачы, пескәем,
Көрпә, мамык төскәем,
Аш өйдән килә шымып,
Күзләрен тиз-тиз йомып...

Мачы ниләргә тигән?
Ничөн башкаен игән?

Бакчы, ул ашчы, явыз,
Бакчы, ул, комсыз авыз,
Каймакны үзе капкан,
Мачыга яла япкан!

Нишләтер инде бае?
Ни әйтер абыстае?..

Сораштылар, белделәр,
Мачыдан бик көлделәр, –
Койрыгын кырт чаптылар (да)
Караңгы базга яптылар!
Made on
Tilda