Дәрдемәнд шигырьләре

Хикәяи гыйшык

Хикәяи гыйшык

Качан беркөнне Мәҗнүн диләфкяр
Ителде фәүте Ләйләдән хәбәрдар,
Булып аң-таң!.. ирән хәйраттә калды...
Торып, фөрьяд орып, чүлләргә талды...
Күрә кем, бер бала хәсрәттә яна;
Каберлектә торып, ян-як карана...
Диде:  "Әй, тыйфел!.. Кайда кабре Ләйлә?.."
Бала көлде... Диде:  "Йөз хәйфә! Вәйля!
Янып Ләйлә өчен, күкләргә аштың,
Ни гафләт - мәркаден бездән сораштың!
Йөреп, бер-бер карап чык һәр каберне,
Алып туфракны учка, искә җирне,
Ни җирдә гыйшык вә сәүдәләр исе бар,
Аның шул җирдә кабре... Шунда ул яр!..

1908

Мәҗнүн дил әфкяр - күңеле, уе белән саташкан берәү.
Ителде фәүте Ләйләдән хәбәрдар - Ләйләнең үлүеннән хәбәр алды.
Хәйраттә - аптырашта.
Фөрьяд - елау-сыктау, зарлану.
Талды - эчкә кереп китте, чумды.
Тыйфел - бала.
Йөз хифә, вәйлә - йөз тапкыр аяныч, үкенеч.
Гафләт - хәбәрсезлек, ваемсызлык.
Мәркаден - каберен.
Сәүдә - гыйшык, мәхәббәт сәүдәсе.
Made on
Tilda