Дәрдемәнд шигырьләре

Кышкы төн (Пушкиннан)

Кышкы төн
(Пушкиннан)

Буран өермә бөтерәдер,
Уйный, кар җирдән ала:
Я җанварлардай үкерәдер,
Я егълый гүя бала.
Я бер крыша ябучыдай
Түбә саламын чәчә,
Я кич калган бер юлчыдай,
Тәрәзә капкачын эчә.

Бу искергән алачыгым
һәм караңгы, һәм төссез,
Нишләп утырасың, карчыгым,
Тәрәзә төбендә сүзсез?
Юкса буран улавыннан
Ялыкуыңмы, әбкәем,
Я орчыгың шулавына
Талыктыңмы, әбкәем.

Кил эчәек бергә, килче,
И яшь чагым юлдашы,
Кил эчәек, килче-килче,
Китсен күңел сагышы!

Җырла миңа - бер ковд ничек
Чит илләрдә гомер иткән;
Җырла шуны - бер кыз ничек
Иртәнчәк суга киткән.

Буран өермә бөтерәдер,
Уйный, кар җирдән ала:
Я җанвардай үкерәдер,
Я егълый гүя бала.
Кил эчәек бергә, килче,
И яшь чагым юлдашы,
Кил эчәек, килче-килче,
Китсен күңел сагышы.

1907
Made on
Tilda